Monday, August 12, 2019

Đưa Cháu Đến Trường 6 - Đỗ Công Luận

Thưa quý ACE,
Tuần sau, các cháu học sinh trở lại trường lớp, sau kỳ nghỉ hè. Đứa cháu ngoại thứ 6 của tôi  vào lớp một. Đến năm 2021, đứa cháu ngoại  thứ 7 mới vào lớp một. Còn đưa cháu nội đến trường thì chờ. Như thông lệ, xin có bài thơ 
Đưa Cháu Đến Trường 6  để cùng chia sẻ niềm hạnh phúc. ĐCL

No comments:

Post a Comment