Sunday, August 11, 2013

Nina Burri @ DGST 19.02.11 (Người Đẹp Xứ Ba Tư)

Xin giới thiệu một màn trình diễn quá đặc sắc. 


No comments:

Post a Comment