Saturday, August 3, 2013

Summertime - PPS

Mời quý vị thưởng thức PPS mùa hè và một bản nhạc vui nhộn.

http://xa.yimg.com/kq/groups/27464119/1423433380/name/1-Seasons-Summertime.pps

Sưu tầm trên mạng

No comments:

Post a Comment