Sunday, October 20, 2013

Flying TrapezeAerial Voltige. Một màn xiệc đứng tim !

Mời xem một màn biểu diễn rất đáng xem.

No comments:

Post a Comment