Tuesday, October 1, 2013

Con Dâng Chúa - LM Nguyễn Mộng Hùynh (Úc Châu) - LM Nguyễn Sang (Việt Nam)

Mời thưởng thức video thánh ca nói lên sự cần lao vất vả của đời người 

No comments:

Post a Comment