Tuesday, October 8, 2013

Lý Luận Tình Yêu

Người ta nói,,,                                               

♥ Người ta nói :
. Chia tay không phải là hết, nhưng tất cả đã chấm hết khi chia tay.

♥ Người ta nói :
. Chia tay rồi vẫn có thể làm bạn.
. Nhưng mấy ai làm được điều đó.
. Tình bạn có thể trở thành tình yêu, ngược lại thì còn phải suy nghĩ.

♥ Người ta nói :
. Chỉ cần người hạnh phúc thì tôi cũng hạnh phúc. Dối lòng, vì hạnh phúc của tôi là có người.

♥ Người ta nói :
. Vì yêu có thể làm tất cả. Vậy vì yêu có thể dâng tình yêu cho người khác không ?
. Vì yêu người tôi sẽ từ bỏ mọi thứ.
. Nhưng thứ người đang từ bỏ là tôi.


♥ Người ta nói :
. Mỗi ngày tôi luôn nhắc bản thân phải quên người. Lầm rồi, khi tôi "nhắc" là khi tôi "nhớ" người.

♥ Người ta nói :
. Không gì chia cách được chúng tôi! Thật ra người đang lo sợ về sự chia ly.
. Tôi sẽ yêu người mãi mãi. Nhưng mãi mãi người không yêu mình tôi.

♥ Người ta nói :
. Khoảng cách và thời gian không là gì khi yêu nhau.
. Nhưng đã có khoảng cách xuất hiện trong thời gian ta đang yêu.

♥ Người ta nói :
. Tôi luôn luôn bên người. Người có thể bên tôi 24/24 không?
. Hãy tin tôi, tôi hứa! Người có bao nhiêu % tự tin về lời hứa?
. Lời hứa chẳng qua chỉ là một lời nói, mà nói thì ai chẳng nói được.

♥ Người ta nói :
. Tình yêu giúp con người ta mạnh mẽ hơn. Thật ra tình yêu là nguyên nhân chính của sự yếu đuối, nhu nhược, tự ti.

♥ Người ta nói:
. Trong tình yêu, kẻ ở lại là kẻ chiến thắng. Nhưng kẻ ra đi mới là kẻ mạnh


           


Hi ! Hai sưu tầm & minh họa

No comments:

Post a Comment