Tuesday, October 15, 2013

Tình Đơn Phương - Người Phương Nam

Bài thơ gởi tặng người xưa 
Bao năm xa cách tình xưa có còn!

No comments:

Post a Comment