Wednesday, December 11, 2013

Giấc Ngủ Trưa

Có lúc nào đó ta quá mệt
Khép mi tạm gác mọi ưu phiền !


No comments:

Post a Comment