Friday, October 17, 2014

BẠN CÓ BIẾT ? “Internet Après La Mort” ?


Chúng ta thường tự hỏi, sau khi mình chết thì những Computer Email, Facebook, Website... của mình sẽ ra sao?
Sau đây là tóm lược từ bài “Internet après la mort” của Protegez vous.ca

FACEBOOK: 

Trên 300 triệu người sử dụng. Họ trao đổi tin tức, tâm sự, hình ảnh... Sau khi viễn du tiên cảnh, hay về nơi cỏi Vĩnh Hằng, chủ trang Facebook để lại cho gia đình, bạn bè cả khối hình ảnh và kỷ niệm còn lưu trử trong trang mạng nầy. Nhận thấy tầm quan trọng của vấn đề nầy, Facebook gom góp những điểm chainh1 yếu và làm một Profile (hồ sơ tiểu sử) của người quá cố. Lúc đó chỉ có bạn của Facebook mới có thể mở và gởi messages của họ vào trong đó. Những thông tin quá riêng tư như: địa chỉ và tình trạng gia đình đều bị rút bỏ. Bạn bè và thân nhân không thể vào xem. Khi có lời yêu cầu từ gia đình, Facebook sẽ đóng trang mạng lại.

GMAIL:
 Thân nhân có thể xin phép để được xem Gmail của người quá cố
Họ phải chứng minh là đại diện chính thức và là người có trách nhiệm trong việc thừa kế. Phải trưng giấy khai tử và có bằng chứng đã có gởi message Gmail lúc trước, khi người chủ Gmail còn sống. Các chứng từ có thể gởi cho Gmail bằng Fax hay qua bưu điện.

YAHOO:

Lề lối bảo mật của Yahoo cao hơn Gmail và Hotmail. Trong bất cứ trường hợp nào, Yahoo không bao giờ cho phép người thân vào xem điện thư của người quá cố. Thân nhân có quyền xin Yahoo đóng địa chỉ email lại, và họ có quyền vào xem, nếu tên của họ có ghi trong di chúc.

WINDOW LIVE HOTMAIL:
Hotmail tự động đóng lại nếu không sử dụng trong 270 ngày, và địa chỉ sẽ được phân phối cho người khác.
Muốn vào xem, thân nhân phải chứng minh là người thừa kế, trình bằng lái xe và tờ khai tử, gởi qua fax hay bưu điện.

Ghi chú: copy từ email forward- không có ghi tên tác giả bài viết

Tài Khanh sưu tầm

No comments:

Post a Comment