Thursday, October 16, 2014

Chữ Tình


- Tình được mai mối, giới thiệu trước bằng hình ảnh là Tình Hình
- Tình làm quen qua "Câu Lạc Bộ tìm bạn bốn phương" là Tình Báo
- Yêu đến lần thứ tư là Tình Tứ
- Yêu đến lần thứ bảy là Thất Tình
- Được chấp nhận yêu là Vô Tình
- Yêu và kết hôn với người nước ngoài là Ngoại Tình
- Yêu và kết hôn với người nước mình là Nội Tình
- Tiền dùng để vun đắp tình yêu, hôn nhân là Bạc Tình
- Dè sẻn, chi li, tiết kiệm trong tình yêu - hôn nhân là Tính Tình
-Tình đã đi vào quá khứ là Cố Tình
- Tình ngoài hôn thú là Tình Phụ
- Đang yêu mà người yêu tạ thế là Tình Tang
- Vợ lớn, vợ bé chia sẽ cùng một tấm chồng là Chung Tình
- Đau ốm, thất thểu vì yêu là Tình Cảm
-Trung tâm tư vấn tình yêu - hôn nhân - gia đình là Tình Trường


Cẩm Tâm [xu tầm...dzui]

No comments:

Post a Comment