Sunday, October 19, 2014

Guiness Việt Nam (Rất Vui!)

Guiness Việt Nam đã có từ lâu rồi 

Tổ chức Guiness thế giới gần đây liên tục nhận được đơn đăng ký xác nhận kỷ lục từ Việt Nam. Theo một vị đại diện của tổ chức này cho hay, không phải chỉ là gần đây mà theo dòng lịch sử từ xa xưa nước Việt đã xác nhận những kỷ lục khiến nhân loại phải ngưỡng mộ, xin dẫn ra đây một số ví dụ tiêu biểu:

1. Bà mẹ sinh con nhiều nhất thế giới từ xưa đến nay là bà Âu Cơ: 100 con.

2. Người đầu tiên bay vào vũ trụ: Thánh Gióng

3. Nhà du hành vũ trụ đầu tiên trên thế giới đặt chân lên mặt trăng và hiện còn ở trên đó chưa thèm về: Phạm  Cuội (nick name là Chú Cuội).

4. Vị nữ Tổng Tư Lệnh kiêm "Tổng Thống" đầu tiên trên thế giới: Bà Trưng Trắc.

5. Vị hoàng hậu bình dân nhất: Cô Tấm, cô là vợ vua mà về thăm nhà mà còn leo hái cau giỗ cha.

6. Chiếc máy bay đầu tiên trên thế giới: Chiếc máy bay có hình con ngựa sắt của Thánh Gióng.

7. Người làm marketing đầu tiên trên thế giới: Mai An Tiêm (khắc quảng cáo lên vỏ dưa hấu).

8. Người đầu tiên đưa hàng giả nhập lậu vào Việt Nam: Trọng Thủy.

9. Người nghèo nhất ở Việt Nam: Chử Ðồng Tử
(hai cha con có mỗi một chiếc khố mặc chung).

10. Tiên Dung là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên dám bỏ nhà... theo trai.

11. Người đàn ông duy nhất có sữa cho trẻ em bú: Ông Thọ.   

Sưu tầm

No comments:

Post a Comment