Sunday, October 26, 2014

Chưa Đi Chưa Biết Sài Gòn!

Chưa đi chưa biết Sài Gòn
Đi rồi mới biết khổ còn hơn quê
Mưa rơi, nước ngập bốn bề
Mênh mông biển nước, biết về nơi đâu
Mưa rơi chi nữa thêm sầu 
Phố phường lụt lội, tìm đâu lối về 
Nước ngập đường giống … sông quê
Mưa rơi, rơi mãi, …bốn bề mênh mông
Duy Tuấn
Kim Hoa sưu tầm

No comments:

Post a Comment