Sunday, December 27, 2015

Bài Cho Quê Hương - Đèo Văn Trấn

                   khiến bao chàng trẻ ra sân múa khèn

1 comment:

  1. câu chót: khiến bao chàng trẻ ra sân múa khèn
    đây là lỗi kỹ thuật của phần mềm. T G thành thực xin lỗi
    ĐVT

    ReplyDelete