Monday, December 28, 2015

Tiếng Gọi Biển Xanh - Thơ Trầm Vân - Lính Thủy Thực Hiện

1 comment:

  1. Bản nhạc Tiếng gọi Diên Hồng làm nền cho bài thơ này rất hợp.
    Cám ơn bài thơ thật hay của anh Trầm Vân và kỹ thuật làm khung cũng như lồng nhạc của anh lính thủy.
    Thân mến.
    NPN

    ReplyDelete