Friday, December 18, 2015

It's Time To Come Home!

Một video clip rất đáng xem trong mùa Giáng Sinh, mùa của tình thương, của tha thứ, của sum họp! (1'46")
Mời click vào ảnh

No comments:

Post a Comment