Friday, December 18, 2015

Chúc Mừng Giáng Sinh 2015 - Đỗ Công Luận

1 comment:

  1. CÁM ƠN LỜI CHÚC BẠN HIỀN
    XIN ƠN CHUÁ XUỐNG MỌI MIỀN THẾ GIAN
    TRÊN TRỜI CHUÁ CẢ CAO SANG
    NHỮNG AI TÂM THIỆN CHÚA BAN ƠN LÀNH

    ReplyDelete