Wednesday, July 13, 2016

Hy Hữu!

Một cặp song sinh kết hôn cùng một cặp song sinh và mỗi cặp lại đẻ ra một cặp song sinh khác 

No comments:

Post a Comment