Thursday, July 14, 2016

Ngỡ Bị Tà - Giang Hà


Đứng giữa đèo ngang ngỡ bị tà
Thủy triều lóng lánh đỏ như hoa
Người lạ Vũng Áng Đài nhiều chú
Thổ cư Kỳ Anh Việt chẳng nhà...
Bán nước cầu vinh hờn mãi quốc
Tham quyền cố vị hận vong gia
Hủy hoại môi trường nghĩa trang nước
Thương hải tang điền ngư dân ta
   Giang Hà
Melbourne    11/07/16
Cảm tác theo vận & vần (Thơ QĐN Bà Huyện thanh Quan ) 

No comments:

Post a Comment