Friday, July 15, 2016

Vĩ Nhân Chả Ai Làm Thế!

Phái đoàn cấp cao của đảng và chính phủ một ngày nọ bất chợt đi thăm một Trường THPT cơ sở ở Tỉnh Nam Định. Đoàn vào dự thính ở Lớp 8 vào giờ Việt văn. Cô giáo đang giảng và bình luận về những vĩ nhân của nhân loại trong đó có "bác Hồ". 
Để thêm phần sinh động Cô chỉ một trò gái tên Nguyễn Thị Hĩm lúc ấy đang ngủ gục. Thị Hĩm bèn dụi mắt đứng dậy. Cô giáo nhắc lại câu hỏi:
    - Trò thấy bác chẳng những là một vĩ nhân của Dân tộc và còn là của Nhân loại nữa. Trò có thể giảng giải thêm. Trò Hĩm ngơ ngác một lúc rồi dỏng dạc trả lời:  
    - Thưa Cô em thấy bác là một dị nhân thì đúng hơn. Bố em đi bộ đội gần 30 năm, bố em bảo bác láo. Bác dạy cả đảng xảo trá, dìm cả dân tộc nầy xuống dốc thê thảm. 
Nếu là vĩ nhân thì ....chả ai làm thế, Cô ạ !

Sưu tầm

No comments:

Post a Comment