Monday, November 28, 2016

Cầu Nguyện Kiên Trì - Lm Trần Văn Kiểm


Có những câu chuyện ngộ nghĩnh mà chỉ con nít mới có thể làm được: Câu chuyện của một em bé viết thư cho Chúa để xin Ngài giúp đỡ. Em viết một lá thư nguệch ngoạc gửi đến bưu điện và người nhận là Chúa. Ông nhân viên bưu điện thấy bức thư lạ mà người nhận là Chúa nên đã tò mò mở ra coi. Thư viết: “Chúa ơi, con là Tommy đây. Con mới sáu tuổi, thế mà ba con đã chết và mẹ con rất cực khổ để nuôi sáu anh chị em con. Con xin Chúa cho chúng con 300 đô nhé.” Đọc xong ông nhân viên bưu điện cảm thấy xúc động nên chia sẻ với đồng nghiệp về câu chuyện này. Họ đã quyên góp số tiền được 100 đô để giúp cho gia đình em và gửi tới địa chỉ của em. Thế nhưng vài tuần sau họ lại nhận được một lá thư khác gửi cho Chúa. Trong thư cậu bé viết: “Chúa ơi, khi Chúa gửi tiền cho gia đình con, xin Chúa gửi trực tiếp, vì lần trước bưu điện họ đã lấy mất của chúng con 200 đô.”


Câu chuyện trên thật ngộ nghĩch. Hóa ra ai trong chúng ta cũng cần cầu xin. Nhưng để đạt được cái mong muốn thì một trong những thử thách đầu tiên phải vượt qua đó là lòng kiên nhẫn, sự kiên trì. Không có kiên nhẫn, không có sự kiên trì thì không thể đạt được mục đích. Khi quân Israel giao chiến với quân cướp đường Amalec, ông Môsê đã lên đỉnh núi cầu nguyện cho quân Israel. Bao lâu ông Môsê giơ tay cầu nguyện thì quân Israel thắng thế. Nhưng mỗi khi ông Môsê mỏi mệt bỏ tay xuống thì giặc lại thừa thắng xông lên và quân Israel phải rút lui. Người ta đã phải giúp ông ngồi lên tảng đá, có hai người hai bên để nâng đỡ cánh tay của ông và ông đã ở tư thế cầu nguyện đó cho tới khi mặt trời lặn. Nhờ đó mà quân Israel đã thắng quân Amalec. Câu chuyện của bà góa biết bao tháng ngày chạy tới chạy lui xin quan tòa minh oan cho mình là bằng chứng rõ ràng nhất về việc Chúa muốn chúng ta phải kiên trì trong việc cầu nguyện. Cầu nguyện cho tới khi nào? Câu trả lời đó là cầu nguyện cho tới khi hoàng hôn, cho tới khi mặt trời lặn của cuộc đời chúng ta, tức là cho tới giây phút cuối cùng của cuộc đời mình, khi chúng ta kết thúc cuộc chiến  đấu với ba thù là ma quỉ, thế gian và xác thịt.

Nhiều người nghĩ rằng cầu nguyện là để xin ơn này ơn kia. Điều này đúng trăm phần trăm. Nhưng đừng gửi thư qua bưu điện cho Chúa để xin tiền như câu chuyện của em bé kể trên. Không được tiền mà phải tốn một con tem. Điều quan trọng là xin Chúa Thánh Thần dạy cho chúng ta phải biết xin điều gì. Thánh Phaolô đã viết rằng: “Chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải, chính Thánh Thần sẽ cầu thay nguyện giúp cho chúng ta theo đúng ý Chúa” (Rm 8:21-27). Đúng ra hãy bắt chước cuộc đời cầu nguyện của Chúa Giêsu. Ngài là Con Thiên Chúa làm người, nhưng Ngài cũng xin nhiều thứ lắm, thí dụ như: “Lậy Cha, con xin cho chúng........” hoặc có khi Ngài xin cho chính Ngài: “Lậy Cha, xin cho con được khởi chén đắng này.” Nhưng Ngài vội cầu nguyện thêm: “Nhưng đừng theo ý con, một theo ý Cha.” Phúc Âm nói rất nhiều lần Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện một mình. Đối với chúng ta cầu nguyện là để được đến với Chúa Ba Ngôi, và còn gì đẹp hơn là luôn luôn được kết hợp với Chúa và làm theo thánh ý của Ngài.

Lm Trần Văn Kiểm 

No comments:

Post a Comment