Saturday, November 26, 2016

Ế Khách!


Có ông Bác sĩ kia ế khách , bèn nghĩ ra một kế . 
Ông ta trưng tấm biển trước phòng mạch , nói rằng : trị dứt bịnh thì tính 20 Mỹ-kim , còn không dứt bịnh thì bồi thường cho bệnh nhơn 100 Mỹ-kim .

Bên cạnh phòng mạch có một ông luật sư ế khách đói dài , thấy vậy bèn tới phòng mạch Bác sĩ đó định kiếm 100 bạc xài chơi .

Luật sư : Tôi bị mất khứu giác , ông trị giùm tôi .
Đốc tưa : Y tá , lấy lọ thuốc số 9 và nhỏ vô lỗ mũi ông này ba giọt .
Luật sư : Ê , cái này là nước mắm mà .
Đốc tưa : Xin chúc mừng ông đã lấy lại được khứu giác . Trả tui 20 đô .

Luật sư cả giận , ba ngày sau trở lại phục hận .
Luật sư : Tui mất trí nhớ , ông trị giùm tui .
Đốc tưa : Y tá , lấy lọ thuốc số 9 và nhỏ vô mồm ông này ba giọt .
Luật sư : Đừng , đừng . Cái này là nước mắm , tôi nhớ mà .
Đốc tưa : Ông đã lấy lại được trí nhớ . Trả tui 20 đô tiền trị bịnh .

Tuần sau , luật sư tới phục hận một lần nữa .
Luật sư : Tui bị giảm thị giác , ông trị giùm tui .
Đốc tưa : Cái này thì tui chịu thua . Đây là tờ 100 đô tui bồi thường cho ông.
Luật sư nhìn tờ giấy bạc rồi nói : Đây là tờ 10 đô mà , đâu phải 100 đô ?

Đốc tưa cười hề hề : Tui đã lấy lại được thị giác cho ông . Trả tui 20 đô lẹ lên ông Luật sư .

Sưu tầm

No comments:

Post a Comment