Friday, November 18, 2016

Ông Bill Đâu Rồi?

    ÔNG BILL, CHỒNG TUI ĐÂU ? LÀM ƠN CHỈ DÙM - GẦN TỚI NGÀY VÔ TÒA BẠCH ỐC RÙI - CÒN ĐI ĐÂU DZẬY NÀ ? 

Lượm trên mạng

No comments:

Post a Comment