Thursday, November 17, 2016

Sống Tới Tuổi Này Mới Hiểu Ra...

 

Lâu dần chợt hiểu ra, thời gian của người đeo đồng hồ mấy chục ngàn đô, với đồng hồ năm mười đô đều như nhau.

          Uống chai rượu Louis bẩy tám ngàn đô với chai rượu chát năm ba đô, đến lúc say cũng đều nhớ một người mà mình luôn muốn quên.

          Ở căn nhà chục triệu đô hay căn Apartment ổ chuột thì nổi cô đơn chỉ có cùng tên gọi.
          Rồi sẽ có một ngày bạn hiểu ra hạnh phúc tại tâm mới chính là thứ mà bao nhiêu của cải vật chất cũng không thể tạo ra được.
          Hút bao thuốc lá 555 hay thuốc rê thì rồi cũng mang bệnh lao phổi.
          Ngồi ghế First class hay Economic thì khi máy bay mất tích như Malaysia Airline thì cũng không có đường về.
          
Hiểu ra được điều này, biết hài lòng về cuộc sống thì sẽ bình yên qua cả thôi. Quan trọng là bạn đang sống với ai, ai sẽ là "cho dù mưa " vẫn " đưa bạn đến cuối cuộc đời" mới là điều quý giá nhất......!!!

Sưu tầm

No comments:

Post a Comment