Saturday, November 25, 2017

Cuộc Thi Ngủ Của Các Lãnh Đạo

Lượm trên mạng

2 comments:

  1. Ngủ rồi thức dậy ký ... Vì cả tuần lo làm việc ngày đêm. nên vào đây phải ngủ . Cán bộ thuyết trình, báo cáo , ai xcos trách nhiêm nấy làm , ai ngủ cứ ngủ đã có định hướng của CNXH rồi . Mọi việc có đảng lo . Nên "còn đảng còn mình "

    ReplyDelete
  2. Thưa toàn dân, đây là cuộc " thi ngủ - không ngáy. " Ai đã là đại biểu quốc hội thì phải quán triệt.

    ReplyDelete