Friday, November 10, 2017

Đời Là Vô Thường!Sưu tầm

Đời Chẳng Có Gì Vui

Quả thật đời chẳng có gì vui
Ta đến đây bởi nợ cuộc đời
Dù muốn dù không chẳng thể chọn
Thôi thì hãy gắng gượng làm vui

Dẫu sao ta cũng đến đây rồi
Hồng trần một kiếp tạm rong chơi
Buồn hay vui chỉ là giai đọan
Sau cơn mưa lại nắng rạng ngời

Dẫu sao ta cũng đến đây rồi
Sống sao cho trọn đạo người ơi!
Đừng vì danh lợi quên nhân nghĩa
Kiếp người ngắn ngủi cũng xong thôi

Người Phương Nam

No comments:

Post a Comment