Saturday, November 11, 2017

Tiết Mục Trình Diễn Ngoài Đường Phố Hay Không Ngờ

1 comment:

  1. Gớm, con gái nhà ai mà hay thế nhỉ. Cưới nó về cho con trai mình thì chẳng "nàm" nông được, mà cũng chẳng "nàm" neo được. Cứ "năn" qua "năn" lại, rồi "nộn" nên "nộn" xuống, nom thấy mà sốt cả ruột.

    ReplyDelete