Monday, May 28, 2018

Điểm Danh Đồng Đội - Đỗ Công Luận

1 comment:

  1. Xin cám ơn chị NPN đã chuyển tải bài thơ.
    Từ hình ảnh bạn bè gặp gỡ đưa lên FB, tôi đã cảm tác bài thơ.
    Sau 45 năm ra trường BB TĐ, đồng đội, bạn bè, kẻ còn người mất...Bài thơ viết đúng dịp Momerial Day, 28/5/2018, như lời gửi gấm đến bạn bè. Người còn sống. Kẻ đã vĩnh viễn đi xa....ĐCL

    ReplyDelete