Monday, May 21, 2018

Thu Rơi - Phong Lan


Úc châu đón thu sang
Lá vàng giăng khắp ngõ
Trắng đỏ dò kiếm lan
Miên man mùa thu tới

Chờ đợi giò hoàng lan
Hương ngàn tỏa từng chập
Thất thập cổ lai đang…
Chờ vàng hoa hé nhụy

Đời tị nạn vui buồn…
Nhớ thương về đất mẹ
Đẫm lệ sầu ly hương
Cây con đang phát rễ

Lặng lẻ lá thu rơi…
Dòng đời đông xuân hạ…
Thu ngả… những ngậm ngùi
Hoa vui cười hé nụ

Sinh trụ…việc nhiễu nhương
Miên trường xuân sau trước…*
Thua được… cũng tan xương
Quê hương… nơi đang sống

Lắng động lá tả tơi…
Lan chồi non lú mọng
Trà nóng ấm đôi môi
Thu ơi buồn vui nhỉ ?

Melbourne   20/ 05/2018   Phong Lan
*Bùi Giáng

No comments:

Post a Comment