Saturday, May 19, 2018

Tiến Sĩ Của VN XHCN!


NGƯỜI ÚC NHÌN CON BÒ NGHĨ ĐẾN THỊT!
NGƯỜI HÀ LAN NHÌN CON BÒ NGHĨ ĐẾN SỮA!
NGƯỜI VIỆT NHÌN CON BÒ THẤY LÃNH ĐẠO!

Lượm trên mạng

1 comment: