Saturday, July 20, 2019

Đê Biển Hà Lan

Mời click vào hình để xem công trình đê biển vĩ đại nhất thế giới với phụ đề tiếng Việt. 


No comments:

Post a Comment