Saturday, July 20, 2019

Lang Băm


Chuyện xưa kể rằng: Có một người muốn học làm thầy lang, nhưng học hành chưa đến nơi đến chốn đã vội mở phòng mạch kiếm tiền. Một hôm có bệnh nhân đau bụng đến bắt mạch hốt thuốc , thầy khám qua loa rồi giở sách coi chương đau bụng, đọc …… (nhiều quá)……(viết dài quá) …..( lằng nhằng không hiểu)….. đến cuối trang thấy có dòng: Đau bụng thì ngậm sâm, thầy hốt liền ba thang thuốc rồi dặn ngậm ngày ba lần. Hôm sau có việc đi vào làng, thấy có nhà đám tang thầy ghé vào, người chết là bệnh nhân, vội chạy về lật sách ra coi lại, rõ ràng sách có ghi : Đau bụng thì ngậm sâm…(lật trang sau)…là chết chắc. 

Chuyện ngày nay: Có người kiến thức hạn hẹp nhưng muốn làm người uyên thâm gặp ai cũng đưa ra lời khuyên, gặp người nhẹ dạ dễ tin nên khuyên gì làm đó, đến khi bệnh tình nặng đưa vô nhà thương cấp cứu … không kịp. Rồi đến thời đại công nghệ thông tin mạng xã hội đầy dẫy bài viết tào lao … chữa bá bệnh kể cả ung thư giai đoạn cuối, đọc xong không hiểu biết cũng Share không riêng gì ngành Y mà bài viết lĩnh vực nào cũng share… Tóm lại : Biết cũng share không biết cũng share, cái gì cũng share… 

Lời nhắn: Đừng khuyên ai hoặc share bài mà mình không có kiến thức hiểu biết rõ về nó, xin mọi người hãy sống có trách nhiệm với hành vi của mình, nếu không sẽ gây hậu quả tai hại vô cùng cho xã hội không thua gì những vị bác sỹ ngày nay học hành “Nhứt cư” nhưng …(Vì lý do gì gì đó) vẫn có bằng để hành nghề. 
Mong lắm thay.


Kim Hoa Bà Bà chuyển

No comments:

Post a Comment