Saturday, May 11, 2024

Bà Mẹ Việt Nam Ngàn Đời Vất Vả - Video Huỳnh Chiếu Đẳng

Mời quý bạn bấm vào đường dẫn dưới đây để xem một video nhạc hát thương mẹ già cô quạnh mòn mỏi ngóng trông con tháng ngày ngược xuôi chinh chiến.
 Huỳnh Chiếu Đẳng (Quán ven đường)

No comments:

Post a Comment