Saturday, September 7, 2013

Giả & Chân - Người Phương Nam

1 comment:

  1. Tố Kim mến,

    Đã đọc bài thơ trong sáng, chân thật và hành văn đối đáp. Kim có đọc đời sống của Sainte Marie Francoise Therese Martin, thường gọi là Sainte Therese de Lisieux chưa? không khác nhau nhiều.

    PV

    ReplyDelete