Thursday, September 12, 2013

World Day Against Child Labor


Tuổi thơ đen tối cùng cực không thấy bóng tương lai ! 
Không phải là con là cháu mình nhưng xem những hình ảnh này, có ai không khỏi đau xót, thương cho những mảnh đời bất hạnh đau thương, muốn ôm tất cả vào lòng nhưng vòng tay một người không đủ lớn !
Mời xem và nếu có cơ hội xin ai đó góp một vòng tay cho tuổi thơ khốn cùng hoặc cho những ai kêu gọi lòng bác ái. 
 

Sưu tầm

No comments:

Post a Comment