Tuesday, September 10, 2013

Incredible Boneless Dancer

Mời xem một màn trình diễn độc đáo không tưởng tượng nổi của người không xương.
http://www.youtube.com/v/Bw3itFt_mMc%26rel=0%26hl=en_US%26feature=player_embedded%26version=3

Sưu tầm trên mạng

No comments:

Post a Comment