Thursday, September 15, 2016

Quê Hương Đã Đổi Thay - Đèo Văn Trấn


Quê hương không phải vậy đâu em
Xem ảnh, lòng anh nhức nhối thêm
thuở ấy Lai Châu hiền mộc mạc
núi cao mây trắng nhánh sông mềm

Lai Châu nay đã đổi thay nhiều
Hình ảnh ngày xưa rất đáng yêu
Đô thị bây giờ trông kịch cỡm
khiến ta kinh sợ biết bao nhiêu

Lai Châu khép nép cạnh dòng sông
Cô gái Dào San má ửng hồng
trẩy hội San Thàng mê thắng cố
ngày nay ai có nhớ hay không?

Quê mình không có ngựa chen xe
chỉ có chim rừng ta lắng nghe
có khúc cơm lam khi bụng đói
có đêm nồng ấm khắm khen xoè

giờ đây tất cả đã không còn
quá khứ phai rồi một vết son
tất cả chìm trong tuồng dâu bể
gọi tên Phong Thổ thiết tha buồn


Đèo Văn Trấn

No comments:

Post a Comment