Wednesday, May 9, 2018

Bộ Sưu Tập Chữ Ký Của Các Tổng Thống Mỹ

'Bộ sưu tập' chữ ký của các đời tổng thống Mỹ cho thấy mỗi người đều mang một vẻ khác nhau, từ đơn giản cho đến phức tạp như 'hàng rào thép gai' của tổng thống đương nhiệm Donald Trump.     


   


Minh An (Tổng hợp - Ảnh: Wikimedia Commons/ Jenny Cheng/Business Insider)
baomoi.com

No comments:

Post a Comment