Tuesday, November 20, 2018

Ngày Giỗ Mẹ Tôi - Đỗ Công Luận


Thưa quý ACE,
Hạ ngươn. Rằm tháng mười của 12 năm trước. Chiều buồn, Mẹ tôi nhắm mắt xuôi tay. Đứa cháu báo tin, tôi chỉ kịp chạy sang nhà vuốt mắt Mẹ tôi. Trước đó một lát, thấy Mẹ khỏe hẳn, sau khi làm mệt, tôi về nhà, sau chuyến đi lấy hàng ở Chợ Lớn. Mẹ ra đi thanh thản. Hai ngày nữa gia đình làm lễ tưởng niệm 12 năm ngày Mẹ tôi mất. Ngày rằm cúng chay. Ngày 16 cúng mặn. Qui định đã mấy năm nay. Xin có bài thơ chia sẻ về nỗi buồn to lớn trong đời. 
ĐCL


No comments:

Post a Comment