Thursday, November 29, 2018

Ông Mặt Trời - Đỗ Công Luận

Thưa quý ACE,
3 ngày qua mưa dông gió bão. Không thấy mặt trời. Không có ánh nắng. Sáng nay mới thấy mặt trời xuất hiện. Bầu trời trong xanh. Dù có vài áng mây trắng vờn bay. Dự báo chiều nay có mưa nhẹ tiếp tục. Sau 3 ngày ướt ẩm, người ta đem đồ đạc quần áo ra phơi. Thế mới biết sức ảnh hưởng của mặt trời. Từ ý tưởng đó, tôi cảm tác nên bài thơ....ĐCL

No comments:

Post a Comment