Monday, December 17, 2018

Ảnh Vui

Tình không biên giới

Đang sửa xe, khi cơn ghen trổi dậy!

Sức mạnh của chàng

Thật tội nghiệp: Chỉ một đóa hoa mà cũng không được nhận

Mơ ước cháy bỏng của Obama

Niềm vui của Bush

Cho hết chảnh nè con

Ông mà nhảy được lần nữa, tui chết liền

Model thời @

Chỉ có ở xứ mình !

Người nhện

Thật tội nghiệp cho chú cún nhà tôi!


Minh họa thực tế nhứt

Phân biệt chủng tộc

Ai bảo mèo không biết mát- xa

Lượm trên mạng

No comments:

Post a Comment