Saturday, December 29, 2018

Thực Phẩm Nào Cấm Bán Ở Âu Châu Mà Vẫn Bán Tại Mỹ? - GS. Huỳnh Chiếu Đẳng

Cám ơn sư phụ Huỳnh Chiếu Đẳng

Q. What foods are banned in Europe that are not banned in the United States, and what are the implications of eating those foods? A. The European Union prohibits or severely restricts many food additives that have been linked to cancer that are still used in American-made bread, cookies, soft dri...

Xin đọc thêm chi tiết trong webpage nầy click => http://flip.it/gLoXTy

HCD: Âu Châu cấm hoặc hạn chế nhiều chất phụ gia thực phẩm có liên quan đến ung thư mà những chất nầy vẫn được sử dụng tại Mỹ trong bánh mì, bánh ngọt, nước ngọt và các thực phẩm chế biến khác. Châu Âu cũng cấm sử dụng một số loại thuốc được sử dụng trong chăn nuôi gia súc vẫn cho dùng ở Hoa Kỳ. Âu Châu cũng hạn chế việc trồng trọt và nhập cảng thực phẩm biến đổi gen (GMO). Ở Mỹ thì người ta chưa có luật ghi trên nhãn thực phẩm  nào là GMO, cũng không cấm thực phẩm  GMO luôn.


1. Chất Potassium bromate and azodicarbonamide (ADA) bị cấm ở Âu Châu vì có thể gây ung thư, Mỹ vẫn xài trong bánh mì, bánh ngọt (Potassium bromate is often added to flour used in bread, rolls, cookies, buns, pastry dough, pizza dough and other items to make the dough rise higher and give it a white glow.  
Chất Azodicarbonamide thấy gây ung thư trên thú vật trong thí nghiệm.

2. Chất BHA and BHT cấm ở Âu Châu, bên Mỹ vẫn xài trong thực phẩm. Gây ung thư US FDA cũng nói vậy.  

3. Chất Brominated Vegetable Oil (BVO) được dùng trong nước ngọt, cấm ở Âu châu, lý do là gây tổn hại thần kinh, tổn hại da gây mất trí nhớ. (Hèn chi cháng trị gia Mỹ hôm nay nói vầy ngày mai nó nguợc lại, chắc lúc nhỏ cha mẹ cho uống nước ngọt thả giàn chăng).

4. Các màu thực phẩm  Yellow food dyes No. 5 and No. 6, and Red Dye No. 40  Các chất nầy còn dùng ở Âu châu nhưng trên nhãn thực phẩm  (kẹo, bánh trái, mọi loại thực phẩm  vàng đỏ có ghi "coloring agents “may have an adverse effect on activity and attention in children.” có thể gây hại cho sự chú ý và hoạt động của trẻ con. Gia đình nào có con cháu bị Autism xin lưu ý.

5. Các chất Farm Animal Drugs, growth hormone, ractopamine, được dùng nuôi gia súc ở Mỹ (gà Tây, heo, bò...), Âu châu cấm. Nếu còn cho trẻ con uống sữa bò thì theo tôi nên chọn loại organic, không biết có đúng như quảng cáo không, nhưng chắc cũng được an tâm hơn. Ngày nay thiên hạ nói láo toàn cầu, nói láo từ trên xuống dưới nên tôi nghi ngờ mọi quảng cáo.


Kết luận sao đây: Nhân đọc thấy thì tôi trình các bạn xem chơi, các bạn đọc chi tiết rồi từ đó né cho gia đình cho người thân. 

Thật ra thì tôi ngán đọc lắm, nhưng xưa nay vẫn phải đọc cho gia đình. Xưa thì đọc để bụng, mấy lúc sau nầy thầy đọc giữ bụng thì có khi uổng công, nên thôi thì chịu tốn thêm chút thì giờ gởi các bạn nào cần thì tham khảo thêm. 

Huỳnh Chiếu Đẳng
Quán ven đường

No comments:

Post a Comment