Friday, December 14, 2018

Có Ai Còn Nhớ Mô Tô Bay Thời Xưa?

1 comment:

  1. Dân VN mình thời xưa chơi bán mạng quá, thấy chết như không. Vì nghèo mà bất chấp nguy hiểm, lái mô tô không đội nón an toàn, lỡ như té là bể đầu vỡ sọ, chết thì còn đỡ, thành người thực vật nằm một chỗ mới là khổ đời, ai nuôi.
    Tội nghiệp!
    NPN

    ReplyDelete