Thursday, December 27, 2018

Thịt Nhân Tạo - Huỳnh Chiếu Đẳng

Thịt được print từ máy in 3D.Hiện thời có hai cách làm thịt giả:

1. Dùng 3D printer mà print thịt từ thực vật
2. Nuối tế bảo thịt trong ống nghiệm. 
Một người ăn chay được đưa cho miếng thịt in từ 3D printer (thực vật) ăn thử. Người nầy nếm rồi trả lại vì không tin nó là thực phẩm  chay.
Những món thịt được cho là "cao cấp" như thịt bò Nhật 
3D-printed food has arrived. With options coming to the marketplace from a variety of companies, those high-capacity printers from a few years ago that took eight hours to produce a small, basic
xin đọc thêm chi tiết trong webpage nầy click => http://flip.it/pvs5uI


HCD

No comments:

Post a Comment