Monday, December 24, 2018

Merry Christmas and Happy New Year - Youtube Long Kangaroo

Long Hương  và gia đình thân chúc toàn thể bà con bạn bè xa gần Giáng Sinh vui vẻ, Năm mới 2019 An Khang, thịnh vượng và hạnh phúc.


No comments:

Post a Comment