Tuesday, September 24, 2019

Còn Vui Cứ Hãy Vui Đi - Đỗ Công Luận

Thưa quý ACE,
Một đứa bạn học mỗi năm mỗi về vui với bạn bè. Tháng 10/2017, hứa sẽ về. Nhưng sức khỏe không cho phép. Đột quỵ nhẹ. Sau 2 năm điều trị. Sức khỏe diễn biến, đi đứng được, dù không bằng lúc xưa. Nhưng vẫn tìm về với bạn cũ. Cà phê tâm sự. Tửu bôi đối ẩm trong giới hạn cho phép. Xin cảm ơn tình cảm bạn bè. Xin có bài thơ cảm tác...

No comments:

Post a Comment