Monday, September 16, 2019

Tháng Tám Bão Dông - Đỗ Công Luận

Thưa quý ACE,
My hôm nay thi tiết cc đoan, chuyn biến xu. Mưa dông. Min núi mưa nhiu lũ dâng. Min Nam mưa nhiu ph xá thành sông. Đng bng Cu long ch lũ v cho mùa màng tươi tt phù sa vun bi...
Xin chia s ni nim dân tôi..

No comments:

Post a Comment