Thursday, September 26, 2019

Tombe La Neige - Ca si Elvis Phuong HD - Youtube Long Kangaroo

1 comment:

  1. Hình ảnh tuyết rơi thật thơ mộng. Nhưng chỉ nên 'Kính nhi viễn chi" chớ mà đụng tới xúc tuyết hay tuyết tan là mệt.
    Cám ơn anh Long, một bản nhạc bất hủ, lúc nào nghe cũng thấy hay.
    NPN

    ReplyDelete