Saturday, September 14, 2019

Tại Sao Có Câu “Dở Như Hạch”? "Hạch" Là Gì?

Nhóm người Chà chuyên thức đêm giữ cửa và canh gác mấy hãng buôn,

Hồi nhỏ  hay nghe câu “Dở như hạch” mà không hiểu …. “Hạch” là gì ?
Chà và “Hạch” là nhóm người Chà chuyên thức đêm giữ cửa và canh gác mấy hãng buôn, họ từ Á Rập đến và thường theo đạo Hồi nên dân Saigon còn gọi là người Hồi.

Cụ Vương Hồng Sển giải thích: bởi thấy danh tánh của họ đều có chữ Hadj đứng đầu nên Dân Saigon bèn đặt luôn cho họ một cái tên rất kêu là “hạch gác cửa”.
Nhóm Chà hạch này ngoài chuyên môn làm nghề gác dan (gardien), thì chẳng biết làm ăn gì khác, cho nên cái câu “dở như hạch” là từ nhóm người Chà hạch này mà ra.

Chữ Hadj của người Á Rập có nghĩa là “hành hương”. Những ai trong đời đã đến thánh địa Mecca đều được phong tặng cho chữ đó ghép vào tên, đây là một vinh dự.
Nhiều năm sau… giờ mới hiểu ra…. “Thiệt là… dở như Hạch!“

Theo DanSaiGonXua

No comments:

Post a Comment