Saturday, September 21, 2019

Nghiên Cứu Tìm Thấy: Đèn Led Trong Nhà Bạn Có Thể Làm Hỏng Mắt Vĩnh Viễn - Huỳnh Chiếu Đẳng


Do you have LED lights in your home? Yeah- Then this is for you! health, home, health, public health, health, home, home, health, home A 400-page report released by the French Agency for Food,


(máy dịch) Một báo cáo dài 400 trang do Cơ quan Thực phẩm, Sức khỏe và Môi trường và An toàn Lao động Pháp công bố xác nhận rằng đèn LED gây ra thiệt hại gần như không thể đảo ngược đối với mắt chúng ta. Đèn LED có thể dẫn đến thoái hóa điểm vàng và mù lòa. 

Các quan chức cần sửa đổi giới hạn tối đa để tiếp xúc với đèn LED phát ra ánh sáng màu xanh. Ánh sáng LED hiệu quả hơn 90% so với bóng đèn sợi đốt. Nó rẻ hơn và chiếm lĩnh một nửa thị trường chiếu sáng. Sản xuất sẽ tăng lên đến 60 phần trăm vào năm 2020. 

Ánh sáng xanh gây tổn thương tế bào cảm quang, dẫn đến mất thị lực. Nó gây ra nhiễm độc quang, một tình trạng trong đó các tế bào mắt và da bị tổn thương nhạy cảm với ánh sáng hơn các tế bào bình thường.

Đèn LED có thể gây tổn thương không hồi phục cho các tế bào võng mạc và giảm thị lực. Các tế bào mắt chết đi, và điều này kích hoạt sự phát triển của thoái hóa điểm vàng. Nó là một nguyên nhân hàng đầu gây mất thị lực ở Mỹ và hơn 10 triệu người Mỹ. 

Huỳnh Chiếu Đẳng 

No comments:

Post a Comment