Friday, January 13, 2023

Chiều Cuối Năm - Hàn Thiên Lương

 

Chiều cuối năm ta về đâu em nhỉ?

Sương gió mùa đông cây lá hao gầy

Còn xa  lắm… quê nhà còn xa lắm

Nghe thời gian rơi rụng ở quanh đây !

 

Lê bước độc hành đường chiều lữ thứ

Mịt mùng xa sông biển vẫn bao la

Mưa rơi rơi lạnh lòng người lữ thứ

Mãi hoài trông bếp lửa ấm quê nhà!

 

Chiều cuối năm thương ai còn ngóng đợi

Giọt lệ sầu thấm ướt nẻo cô thôn

Biền biệt xa người đi không trở lại

Nhớ về nhau thao thức những đêm buồn!

 

Chiều cuối năm bơ vơ trời viễn mộng

Từng bước đi mờ mịt buổi lâm hành

Tiếng quê hương trong cõi lòng vang động

Đường quê hương héo rụng những ngày xanh!

 

Chiều cuối năm vào đây ta đốt lửa

Cho bếp hồng nhớ lại lửa quê hương

Của mẹ nhóm một buổi chiều giáp tết

Cháy bập bùng soi rõ dấu quê hương !

 

Hàn Thiên Lương 

No comments:

Post a Comment